MR

Medezeggenschapsraad: meedenken en adviseren over schoolbeleid

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, de MR. In onze MR zitten zitten vier ouders en vier leerkrachten en samen denken ze mee en adviseren ze over het beleid van de school. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat de leden van de MR moeten instemmen met de voorgenomen plannen, anders kunnen ze niet worden doorgevoerd. De MR is dus een belangrijk orgaan binnen de school.

MR-leden denken bijvoorbeeld mee over:

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar aan de hand van een jaarplan, waarin alle onderwerpen die aan bod moeten komen, vastgelegd zijn. Daarnaast zijn er eventuele actuele zaken waarover vergaderd moet worden.

Zijn er beleidsonderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, dan kan dat. Neemt u dan contact op met een van de leden van de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Ook dan kunt u contact opnemen met een van de MR-leden, via mr@deheemde.nl

Fotogalerij

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.